چرخ زندگیت رو رسم کن

در قسمت 4 پادکست مامانست، به چرخ زندگی به عنوان یک ابزار قدرتمند برای هدف گذاری و رشد و توسعه فردی اشاره کردیم. این چرخ مثل زاویه دید یک پرنده (از بالا) به زندگی ماست که یک شمای کلی از وضعیت فعلی به ما می ده. در واقع این ابزار تمام بخش های زندگی شخصی […]